EURO-TRUCK
PL EN DE RU
Ubezpieczenia

 

Komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu.
Przygotujemy dla Państwa atrakcyjną, dobraną do potrzeb ofertę indywidualną lub flotową w zakresie niżej wymienionych ryzyk:

OC
AC
MINICASCO
NNW
NNW MAX
AUTOPOMOC
AUTOOCHRONA
SZYBY

Transportowe

Niezbędnym elementem zapewniającym bezpieczne działanie firm spedycyjnych i transportowych stanowią ubezpieczenia transportowe.
Kontakt z naszym agentem pozwoli wybrać odpowiedni zakres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym.
OC Spedytora.
Ubezpieczenie mienia w transporcie (Cargo).

Majątkowe

Ubezpieczenie Majątkowe oferowane jest dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak również osobom prywatnym. Zapewnia wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia np.

dom
mieszkanie
biuro
magazyny
ruchomości domowe
elektronika
środki obrotowe
mienie osób trzecich
maszyny itp.

Wśród oferowanych przez nas ubezpieczeń majątkowych znajdują się:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk (all risk)
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
i wiele innych

Doradzimy i pomożemy wybrać najlepsza ochronę ubezpieczeniową dla Państwa majątku.

OC - Odpowiedzialność Cywilna


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Jest ubezpieczeniem, chroniącym ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich za szkody wynikające z prowadzenia określonej w umowie działalności, z tytułu posiadania określonego w umowie mienia lub z tytułu wykonywania określonego w umowie zawodu

Proponujemy:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej-zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający wyrządzi szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu, tzw. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej- zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych ubezpieczający wyrządził szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie pokrywa zarówno tzw. czyste straty finansowe , jak i szkody rzeczowe i osobowe Ubezpieczeniem tym można na przykład objąć odpowiedzialność cywilną tłumaczy, brokerów walutowych, doradców, konsultantów, informatyków, firmy doradcze, firmy z branży IT, instytucje finansowe etc.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej -różne ustawy nakładają na pewne grupy zawodowe, jak i na określoną wykonywaną działalność obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określają stosowne rozporządzenia Ministra Finansów. Ubezpieczenie to na przykład dotyczy zarządców nieruchomości, architektów, inżynierów budownictwa, biegłych rewidentów, księgowe itd.

Turystyczne


Ubezpieczenie turystyczne to szeroki zakres ochrony podczas podróży zagranicznej, krajowej oraz pozostawionego mienia zapewnia:

• pokrycie kosztów leczenia nagłego zachorowania lub wypadków podróży
• świadczenia w przypadku następstwa nieszczęśliwych wypadków
• zwrot kosztów utraconego lub zagubionego bagażu podróżnego,
• ochronę assistance
• zabezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
• pokrycie kosztów następstw choroby przewlekłej
• koszty transportu ubezpieczonego,
• udział w turniejach, konkursach
• wykonywanie pracy fizycznej lub umysłowej za granicą,
• amatorskie lub wyczynowe uprawiane sportów wysokiego ryzyka oraz ekstremalne
• i wiele innych
Nasz agent szybko i sprawnie pomoże Państwu dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia do planowanego wyjazdu.

Na życie 


Ubezpieczenia na życie i zdrowie to ważny element każdego planu finansowego. Polisa ubezpieczeniowa może zapewnić ochronę Twojej rodzinie lub firmie na wypadek śmierci lub ciężkiej choroby. Produkty ubezpieczeniowe życie zostały tak skonstruowane, by dopasować je do Państwa indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

KONTAKT
Euro – Truck Sp. z o.o.
Al. Krakowska 51C
05-551 Mroków
+ 48 22 737 77 00÷03
+ 48 601 33 44 00
kontakt@euro-truck.pl

UBEZPIECZENIA PZU
+48 22 737 77 73, +48 601 55 22 99
PZU@euro-truck.pl

Formularz kontaktowy
* dane obowiązkowe