EURO-TRUCK
PL EN DE RU
14
11.14
Euro-Truck w Europarlamencie
obrazek w nagłówku

 Przedstawiciel Euro – Truck został zaproszony do grona polskiej delegacji i udziału w kolejnej edycji „Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 2014”. Ideą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest oddanie głosu europejskim przedsiębiorstwom, w miejscu obrad PE – umożliwiając im debatę nad najważniejszymi problemami dotykającymi  przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w UE oraz głosowanie nad kluczowymi rezolucjami dla biznesu. Przedsiębiorcy, w roli europarlamentarzystów, mają niezwykłą możliwość wyrażenia swojej opinii w procesie stanowienia unijnego prawa oraz dyskusji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji, a także innymi przedsiębiorcami z krajów UE o problemach, z którymi borykają się na co dzień europejskie firmy. Organizatorem i pomysłodawcą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest EUROCHAMBRES (Europejskie Stowarzyszenie Izb-Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli), a udział polskiej delegacji przedsiębiorców, przygotowała Krajowa Izba Gospodarcza.