EURO-TRUCK
PL EN DE RU
Dotacje

                   

 

Euro-Truck w 2019 roku zrealizował projekt  „Infrastruktura do produkcji energii ze źródeł odnawialnych – powietrzne pompy ciepłą i fotowoltaika” w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.1 „ Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ochrona środowiska. Projekt zgodnie z założeniem miał na celu eliminację używania pieców olejowych i przejście na OZE.  Zamontowana została instalacja grzewcza w oparciu o powietrzne pompy ciepła oraz  fotowoltaika o mocy AC 40 kW. Cała instalacja składa się z dwóch kaskad pomp (po 8 pomp w kaskadzie). Nowy typoszereg F2120 stanowi przełom w technologii powietrznych pomp ciepła typu powietrze/woda, osiągając sezonowy współczynnik efektywności SCOP na tym samym poziomie, co pompy solanka/woda. Seria F2120 to pompy typu monoblok, z modulowaną mocą grzewczą i wbudowaną funkcją chłodzenia aktywnego. Urządzenia wyposażone są w inwerterową sprężarkę z technologią EVI dzięki czemu zapewniają produkcję ciepła (63°C na zasilaniu systemu grzewczego), nawet przy temperaturze minus 25 °C . Zainstalowane pompy ciepła to planowane oszczędności blisko 95000 kWh/rocznie i zredukowanie CO2 -17284 kg/rocznie. Instalacja fotowoltaiczna umieszczona na dachach, składa się z 148 modułów polikrystalicznych 270WP, 4 busbar . W skład fotowoltaiki wchodzą również dwa falowniki oraz elementy montażowe. Całkowita moc instalacji to C=40 kW/DC=39,96 kWp. Roczny uzysk energii przy mocy szczytowej 19,44 kWp wynosi 20.560,50 kWh a przy 20,52 kWp wynosi 21.707,30 kWh.

Projekt całkowicie wpisał się w politykę pro środowiskową firmy, którą od wielu lat sukcesywnie realizuje między innymi poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii.

 

     

  

 

KONTAKT
Euro – Truck Sp. z o.o.
Al. Krakowska 51C
05-551 Mroków
+ 48 22 737 77 00÷03
+ 48 601 33 44 00
kontakt@euro-truck.pl

DZIAŁ ZAKUPÓW
+48 601 33 44 00
oferty@euro-truck.pl

Formularz kontaktowy
* dane obowiązkowe