EURO-TRUCK
PL EN DE RU
W słusznej sprawie

FAIR PLAY w biznesie

Euro-Truck jako jedna z nielicznych firm w 2001 roku przystąpiła do prestiżowego konkursu i uzyskała pierwsze Certyfikaty i statuetki "Przedsiębiorstwo Fair Play". W ramach programu nagradzane są przedsiębiorstwa wykazujące się w swojej działalności etycznym postępowaniem zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności.

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Celem programu jest wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki.

Podczas Wielkiej Gali finałowej Fair Play, która odbyła się w listopadzie 2015 roku, poraz 15 Euro-Truck został uhonorowany tyłułem "Przedsiębiorstwo Fair Play". Jubileusz 15 lat w programie w roku jubileuszowym 25 -lecia firmy, nagrodzony zosłał wręczeniem na ręce Prezes Beaty Raptis  "Diamentowej Statuetki". 

Wręczenie Diamentowej Statuetki Fair Play 2015  

Podczas uroczystej Gali w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki z okazji 15 edycji konkursu w 2012 roku, Prezes Zarządu Beata Raptis po raz pierwszy została uhonorowana Nagrodą Specjalną "AMBASADOR FAIR PLAY W BIZNESIE", przyznawaną osobowościom polskiego biznesu. Nagrodę wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki poseł Adam Szejnfeld.

W udzielonym wywiadzie przedstawicielka Spółki powiedziała:

„Jesteśmy dumni, że już kilkanaście lat znajdujemy się w gronie laureatów konkursu ”Przedsiębiorstwo Fair Play”, kontynuując tym samym politykę promującą etykę Biznesu oraz wrażliwość społeczną wśród przedsiębiorców”

Status i pozycję rynkową Euro-Truck potwierdzają liczne przyznane firmie nagrody i wyróżnienia. Oprócz udziału w konkursie “Przedsiębiorstwo Fair Play”, kilkukrotnie otrzymała statuetkę “Polski Sukces”, a poprzez udział w X edycji Medalu Europejskiego dla Usług (przedsięwzięcie organizowane przez Komitet Integracji Europejskiej i BCC), uzyskała prawo do firmowania świadczonych usług logiem “Medal Europejski”.

 

„Semper Fidelis” –  zawsze wierny

20 lat temu…. kiedy to, po raz pierwszy przystąpiliśmy do programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” wierzyliśmy, że budowanie wizerunku firmy, właśnie poprzez działania „fair play” wpisują się w naszą wizję biznesu. Idea konkursu potwierdza tezę, że biznes może iść w parze z etyką. Propagowanie świadomości społecznej odpowiedzialności poprzez działania proekologiczne, na rzecz potrzebujących oraz budowanie długofalowych relacji zarówno z klientami, dostawcami a przede wszystkim z pracownikami jest naszą inwestycją w przyszłość.

Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w tak zacnym gronie laureatów konkursu a przyznanie  tytułu honorowego „ SEMPER FIDELIS” wyjątkowo zobowiązuje do kontynuacji wieloletnich działań w słusznym celu.

Otrzymana nagroda w 2020 roku ma dla nas znaczenie wyjątkowe, gdyż zbiegła się z Jubileuszem 30- lecia działalności firmy Euro-Truck.

      

 

 

Euro-Truck w Europarlamencie

Przedstawiciel Euro – Truck został zaproszony do grona polskiej delegacji udziału w trzeciej edycji „Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 2014”. Ideą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest oddanie głosu europejskim przedsiębiorstwom, w miejscu obrad PE – umożliwiając im debatę nad najważniejszymi problemami dotykającymi małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w UE oraz głosowanie nad kluczowymi rezolucjami dla biznesu. Przedsiębiorcy, w roli europarlamentarzystów, mają niezwykłą możliwość wyrażenia swojej opinii w procesie stanowienia unijnego prawa oraz dyskusji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji, a także innymi przedsiębiorcami z krajów UE o problemach, z którymi borykają się na co dzień europejskie firmy. Organizatorem i pomysłodawcą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest EUROCHAMBRES (Europejskie Stowarzyszenie Izb-Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli), a udział polskiej delegacji przedsiębiorców, którą reprezentowało 51 firm (tylu ilu polskich europarlamentarzystów), przygotowuje Krajowa Izba Gospodarcza.

 

 

W słusznej sprawie…

EURO-TRUCK chętnie bierze udział we wszelkiego rodzaju akcjach i działaniach charytatywnych wspierając wiele fundacji oraz organizacji społecznych i lokalnych. Zgromadzone przez wiele lat podziękowania zwieńczające zrealizowane cele, świadczą tylko o tym, że starania i pomoc niesiona potrzebującym jest słuszna i godna rozpowszechniania wśród przedsiębiorców.

                          

        

 

KONTAKT
Euro – Truck Sp. z o.o.
Al. Krakowska 51C
05-551 Mroków
+ 48 22 737 77 00÷03
+ 48 601 33 44 00
kontakt@euro-truck.pl

Formularz kontaktowy
* dane obowiązkowe