EURO-TRUCK
PL EN DE RU
Wniosek do wynajmu – formularz online

1. Wnioskodawca


Pełny adres firmy


Sp. z o.o.
Sp. jawna
S.A.
Osoba fizyczna
Spółdzielnia
Usługi transportowe
Handel
Produkcja
Inna
imię i nazwiskoTelefon
imię i nazwiskoTelefon

2.1. Dane finansowe Wnioskodawcy


Rok 2012Rok 2013Narastająco 2014
PRZYCHODY
KOSZTY
DOCHÓD/STRATA NETTO
DOCHÓD/STRATA BRUTTO

2.2. Zobowiązania kredytowe wobec banków


Rodzaj Kredytu Bank Wartość początkowa Wartość obecna Średnia rata miesięczna Koniec spłaty Zabezpieczenie
INWESTYCYJNY
W RACHUNKU BIEŻĄCYM
INNE

2.3. Zobowiązania wobec firm leasingowych


Leasingodawca Przedmiot Leasingu Okres leasingu Wartość netto PLN Rata miesięczna Koniec spłaty Przyjęte zabezpieczenie

2.4. Zobowiązania wobec dostawców w PLN


Główni wierzycieleWartość zobowiązań
Główni dłużnicyWartość należności

2.5. Udzielone poręczenia i inne zobowiązania w PLN


Komu Tytuł Wartość początkowa Wartość obecna Średnia rata miesięczna Początek i koniec spłaty

3. Opis majątku trwałego


3.1. Zestawienie transportu samochodowego


Rodzaj /ciągnik,naczepa/ Marka i typ Rok prod. Status prawny/własny,leasing,dzierżawa,kredyt/

3.2. Posiadane nieruchomości, działki, budynki itp.


Rodzaj/dom mieszkalny, działka, hala/ adres Wartość Rodzaj własności Rodzaj zabezpieczenia

3.3. Przedmiot najmu


Przedmiot Rok prod. Data zakończenia najmu Wartość netto Waluta Dostawca Rata miesięczna

4. Struktura należności (podać kwotę w pln)


Należności ogółem:
Należności terminowe:
Należności przeterminowane:
należności przeterminowane powyżej 180dni:
należności przeterminowane 91-180 dni:
należności przeterminowane 31-90 dni:
należności przeterminowane do 30 dni:

4. Struktura zobowiązań (podać kwotę w pln)


Zobowiązania ogółem:
Zobowiązania terminowe:
Zobowiązania przeterminowane:
zobowiązania przeterminowane powyżej 180dni:
zobowiązania przeterminowane 91-180 dni:
zobowiązania przeterminowane 31-90 dni:
zobowiązania przeterminowane do 30 dni: